dimecres, 18 de juny del 2014

Associacionisme del segle XXI 2 (Participacio´)

En aquests temps en que tantissima i tantissima gent estan demanant a crits una major democratització de la societat, les entitats no en poden estar ni estan al marge, molta d'aquestes demandes es veuen sovint reflectides en un augment dels seus membres i d'associacions. I sovint en elles també s'hi poden apreciar aquestes demandes de major participació.

Aquestes sovint es materialitzen en agrupacions de caire assembleari de gent ajuntada pel motiu que sigui per portar a terme quelcom, ja sigui per un període concret en el temps i un motiu molt concret o be per una activitat més perllongada en el temps o activitat de caire cultural. Però sovint també ens trobem en casos en que es demana que una associació que funciona des d'un cert temps, passi a funcionar de forma assembleària en els òrgans de direcció (ja que per estatuts tota entitat ja ha de reunir un cop l'any la totalitat dels seus socis per aprovar el pressupost i els càrrecs directius), fet que per poder-se portar a terme requereix remodelar els estatuts, possibilitant l'obertura de la caixa dels trons de les vergonyes interiors de l'associació.

Perquè això no passi molts presidents opten per fer reunions de les juntes obertes i anunciar quan es fan les reunions. És aleshores quan ens trobem amb la paradoxa de que qui tant reclamava poder participar no hi assisteix, i si algun despistat ho fa, a la següent ja no hi va. Amb això no dic que no s'hagi de fer i passar a tindre unes juntes totalitàries, si no que aquells que tant opinen estiguin realment disposats a arremangar-se i a treballar. I als presidents que permetin la participació, ja que massa sovint ens trobem amb el típic president que ho vol controlar tot, i en aquesta vida no es pot pas pretendre, cal sempre trobar la manera que hi pugui participar el major nombre de persones possibles.

Tampoc es pot pas pretendre aquella frase de "tots fem de tot", cal que una tasca la porti a terme la persona més apta per a desenvolupar-lo, d'ela qual se'n pot despendre un grup i/o comissió que l'ajudin a desenvolupar les seves tasques.